פלואוריד וסרטן העצמות

הרשומה הזאת היא חלק מהתגובה שלי לעתירה נגד ההפלרה לבג"ץ. הגעתי למסקנה שישנם נושאים מסויימים שעדיף להתמקד בהם במיוחד.

מאז תחילת ההפלרה בשנות ה40 של המאה שעברו נעשו נסיונות לקשור בינה לבין סרטן. טענות על קשר בין הפלרה לבין סוגים שונים של סרטן הופצו ע"י מתנגדי ההפלרה במשך עשרות שנים. כל הטענות הללו הופרכו. קצרה היריעה מלתאר את כל הטענות והמענה להן ואני רוצה להתמקד הרלוונטיות ביותר לשנים האחרונות שהן הקשר לסרטן העצמות.

סרטן העצמות מסוג Osteosarcoma נהפך בשנים האחרונות למוקד הטענות כנגד ההפלרה. לכאורה ישנו בסיס לחשד לקשר בין סרטן להפלרה. ידוע שפלואוריד נקשר לסידן בגוף ולכן הוא מצטבר בשיניים וגם בעצמות, מכאן הועלתה ההשערה שאולי הפלואוריד שמצטבר בעצמות גורם לסרטן. בנוסף מחקר אחד שנעשה על עכברים בתחילת שנות התשעים הציג תוצאות שאומנם לא היו חד משמעותיות, אבל לכאורה תמכו בקשר בין הפלרה לסרטן העצמות. הטענות הללו הופצו על ידי מתנגדי ההפלרה למרות שלא היה לטענות אלו בסיס של ממש ומחקרים אפידימיולוגיים בבני אדם (למשל זה וזה וזה וכאן ועוד אחד) לא מצאו קשר בין הסרטן להפלרה.

בשנת 2006 חלה תפנית בסיפור עם פרסומו של מחקר שנעשה על ידי צוות מאוניברסיטת הרווארד. המחקר מצא קשר סטטיסטי בין הפלרת מים לבין תחלואה בסרטן העצמות, אבל רק אצל ילדים בנים, בעיקר בגילאי 6-8. המחקר הזה מהווה את הבסיס העיקרי לטענות נגד ההפלרה והקשר שלה לסרטן. גם העתירה נגד ההפלרה מצטטת את המחקר הזה.

אז מה הבעיה עם המחקר? ובכן המחקר הזה הוא ככל הנראה לא מחקר גרוע כשלעצמו, אבל הוא פשוט מעט מדי. אני מתכוון בכך לזה שהמחקר אמנם מצא קשר סטטיסטי בין סרטן בגילאים מסויימים בבנים לבין הפלרה, אולם קשר סטטיסטי אינו קשר סיבתי בהכרך, לכן אחד העקרונות הבסיסיים של המדע הוא הצורך לחזור על התוצאות גם במחקרים נוספים. כלומר אם אכן ישנו קשר סיבתי בין הפלרה לסרטן בגילאים מסויימים אנחנו נמצא קשר סטטיסטי דומה גם בקבוצות אחרות שנבדוק. אם לעומת זאת אנחנו לא מוצאים קשר סטטיסטי דומה בקבוצות אחרות הרי שמכאן נובע בסבירות גבוהה שהקשר שהתקבל במחקר הראשון התקבל במקרה בלבד.

זאת בדיוק הנקודה שבה המחקר הנ"ל נתקל בבעיה, המחקר בוצע על סמך נתונים של תת קבוצה  של מקרים מהשנים 1989-1992 מתוך מחקר גדול יותר של הרווארד. אולם כאשר החוקרים ניסו לבדוק האם הקשר מתקיים גם בתוצאות הראשוניות מקבוצת המקרים מהשנים 1993 והלאה הם לא הצליחו לשחזר אותו. כלומר כבר מן ההתחלה המחקר נתקל בבעיה. המידע הזה פורסם במאמר שליווה את המחקר המקורי שנקרא Caution needed in fluoride and osteosarcoma study. אולם מאמר זה זכה להתעלמות ממתנגדי ההפלרה.

המחקר הסופי של הרווארד פורסם בשנת 2011, הוא לא מצא קשר בין ההפלרה לסרטן ההעצמות. היתרון הבולט של המחקר הנ"ל הוא השימוש בדגימות עצם מחולים דבר שאיפשר למדוד באופן ישיר את ריכוז הפלואוריד בעצמות במקום שימוש בהנחות על פי נתוני החולים כפי שנעשה במחקרים הקודמים (כולל במחקר מ2006). הם כאמור לא מצאו קשר בין פלואוריד לסרטן.מחקר נוסף שנעשה באירלנד והשווה בין אירלנד שבה מפלירים לבין צפון אירלנד הלא מופלרת וכן מחקר אחר שנעשה בארצות הברית גם הם לא הצליחו לשחזר את הקשר בין הפלרת מים לסרטן בגילאים מסויימים ובכך פגעו קשות באפשרות שקשר כזה אכן קיים.לסיכום המחקר שעליו מתבססים מתנגדי ההפלרה הוא מחקר בודד אשר מחקרים אחרים לא הצליחו לשחזר את תוצאותיו וכובד הראיות המדעיות אינו תומך בטענה שיש קשר סרטן העצמות להפלרת מים.אני רוצה להעיר הערה אחת לסיום, בקרב מתנגדי ההפלרה נפוצה הטענה שהמחקר של הרווארד מ2006 נגנז ע"י המנחה של החוקרת בגלל קשרים שהיו לא עם חברת קולגייט. לא מצאתי תימוכין לטענה זו, אולם גם לא הצלחתי לשלול אותה.